Microsoft PowerPoint Baza, Microsoft PowerPoint Orta, Microsoft PowerPoint Peşəkar

Информативное и красочное преподнесение информации - ключ к её эффективному восприятию. Научитесь создавать и демонстрировать в PowerPoint презентации с текстами, графикой, схемами, анимацией.

Создание профессиональных презентаций: работа с темами оформления, эффектами выделения и анимации, действиями, гиперссылками; защита и рецензирование презентаций.

Все тайны и продвинутые возможности PowerPoint как на ладони: нетривиальная работа с иллюстрациями, аудио, видео, использование триггеров, настраиваемый показ слайдов, онлайн-презентация.

Продолжительность
294
Видео
Да (HD)
Аудио комментарии
Да
Аттестация
Да (анкетирование)
Сертификат
Да
i Стоимость
Стоимость тренинга

Стоимость тренинга зависит от количества приобретенных лицензий. Если Вы приобретаете больше одной лицензии, то Вы получаете скидку. В случае приобретения более 7-ти лицензий, просьба связаться с отделом продаж info@laskola.com для персональных условий

144
Microsoft Word Baza, Microsoft Word Orta, Microsoft Word Peşəkar, Microsoft Excel Baza, Microsoft Excel Orta, Microsoft Excel Peşəkar, Microsoft PowerPoint Baza, Microsoft PowerPoint Orta, Microsoft PowerPoint Peşəkar

Расширьте свои представления о возможностях Word: мощный графический редактор и редактор формул, профессиональная работа со SmartArt, рецензирование документов, инструменты слияния.

Используйте возможности Excel по максимуму: группируйте данные, создавайте сводные таблицы и диаграммы, защищайте ваши документы, осуществляйте подбор параметров и моделирование.

Все тайны и продвинутые возможности PowerPoint как на ладони: нетривиальная работа с иллюстрациями, аудио, видео, использование триггеров, настраиваемый показ слайдов, онлайн-презентация.

Продолжительность
997
Видео
Да (HD)
Аудио комментарии
Да
Аттестация
Да (анкетирование)
Сертификат
Да
i Стоимость
Стоимость тренинга

Стоимость тренинга зависит от количества приобретенных лицензий. Если Вы приобретаете больше одной лицензии, то Вы получаете скидку. В случае приобретения более 7-ти лицензий, просьба связаться с отделом продаж info@laskola.com для персональных условий

420

Bu interaktiv dərslik Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksinin nəzdindəki məktəbin Ibtidai Təhsil kafedrasının müəllimləri Həsənova Əntiqə Əliağa qızı, Xasıyeva Səbinə Allahverdi qızı və Kərimova Lalə Teyyub qızının müəllifliyi ilə «Learn & Solve» şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır. Dərslikdə Azərbaycan əlifbasındakı hərflərin həm çap, həm kolleqrafik qaydalara uyğun əl yazısı nümayiş olunmuş, sözlərin yazılış və tələffüz qaydaları verilmişdir. Həmçinin, dərslikdə verilmiş orijinal mətnlər, öyrədici və yoxlama xarakterli oyunlar şagirdlərin ibtidai təhsilin ilk mərhələsində elmə marağını və təcrübi bilik səviyyəsini artırmaq məqsədi daşıyır.

Продолжительность
Видео
Аудио комментарии
Аттестация
Сертификат
i Стоимость
Стоимость тренинга

Стоимость тренинга зависит от количества приобретенных лицензий. Если Вы приобретаете больше одной лицензии, то Вы получаете скидку. В случае приобретения более 7-ти лицензий, просьба связаться с отделом продаж info@laskola.com для персональных условий

0.97
1 2 3 4 5

Преимущества обучения в LaSkola