Тренинг Microsoft PowerPoint Orta (AZ)

Уровень
Средний

Создание профессиональных презентаций: работа с темами оформления, эффектами выделения и анимации, действиями, гиперссылками; защита и рецензирование презентаций.

Продолжительность
97
Аттестация
Да (анкетирование)
Аудио комментарии
Да
Видео
Да (HD)
Сертификат
Да
Уровень знаний
Средний

Стоимость обучения

Чем больше сотрудников проходит обучение, тем ниже стоимость для каждого из них. Каждый продукт тренинга доступен для обучения в течении 2-х месяцев с момента первого запуска урока.

1 лицензия
60

за одну лицензию

2-6 лицензий
51

за одну лицензию

от 7 лицензий
При заказе от 7 лицензий - цена договорная.

Свяжитесь, пожалуйста, с нашим отделом продаж info@laskola.com.

Содержание тренинга Microsoft PowerPoint Orta

Microsoft PowerPoint Orta
Уровень
Средний

Создание профессиональных презентаций: работа с темами оформления, эффектами выделения и анимации, действиями, гиперссылками; защита и рецензирование презентаций.

Содержание тренинга
  1. Slaydın fonu ilə iş. Mövzu anlayışı. Təqdimatın mövzularının istifadəsi və yaradılması
  2. Diaqramlarla iş (birinci hissə)
  3. Diaqramlarla iş (ikinci hissə)
  4. Seçmə effektləri və yerdəyişmə yolları ilə iş
  5. Animasiya effektlərinin genişləndirilmiş qurması
  6. Mürəkkəb qrafik obyektlərin animasiyasının xüsusiyyətləri.
  7. PowerPoint-də slaydlar qruplarının yaradılması və onlarla iş. Təqdimatın strukturu
  8. PowerPoint-də hiperistinad. Hərəkətlərin yerləşdirməsi
  9. Təqdimatın resenziya edilmə imkanları
  10. Təqdimatın yoxlanması və müdafiəsi. Versiyaların idarə olunması

Как это выглядит

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

Преимущества обучения в LaSkola